Späť na novinky

Hesovský závod získal normu ISO 45001

Hesovský závod má dôvod na oslavu. Podarilo sa mu získať normu ISO 45001: tú udeľujú spoločnostiam, ktoré to myslia vážne s bezpečnosťou zamestnancov. A medzi také patríme.

Bezpečnosť zamestnancov je to najdôležitejšie. „Dlhodobo robíme všetko pre to, aby sme minimalizovali riziko zranení. Mal som preto veľkú radost z toho, že sme získali normu ISO 45001. Týmto by som chcel poďakovať všetkým, ktorí prispievajú k vytváraniu bezpečného pracovného prostredia," hovorí Stéphane Speckens, riaditeľ závodu v Hesove.

Získanie normy ISO 45001 nie je samozrejmosť. Podnik alebo výrobný závod musí spĺňať veľmi prísne kritériá. Nastavené vnútorné procesy musia preukázateľne redukovať riziká na pracovisku a vedenie musí aj naďalej pracovať na zlepšovaní pracovných podmienok. Sme preto náležite hrdí na hesovský závod!

Späť na novinky