Späť na novinky

Na Liptove pomáhame chrániť prírodu

V našom závode v Liptovskom Mikuláši nezabúdame na starostlivosť o životné prostredie. Za recykláciu odpadu sme získali certifikát spoločnosti ENVIPAK.

Účasťou v systéme triedeného zberu odpadu a jeho financovania sme ako firma dosiahli v roku 2020 recykláciu až 257 845 kg komunálneho a priemyselného odpadu. V spolupráci so spoločnosťou ENVIPAK, ktorá zabezpečuje triedený zber odpadov a recykláciu, sme navyše zabezpečili prístup k triedenému zberu pre 3 474 obyvateľov v Liptovskom Mikuláši.

Týmito aktivitami sme ušetrili v prepočte 106 623 kg oxidu uhličitého. To sa rovná zhruba 239 jazdám autom okolo hraníc celej Slovenskej republiky. Triediť odpad má zmysel a my v Savencia F&D sa preto ekológii aktívne venujeme. 

 

Späť na novinky