Späť na novinky

Sme hrdí sponzori MFDF Ji.hlava!

Medzinárodný filmový festival tento rok zavŕšil 26. ročník. Sme radi, že sme mohli byť pri tom! Na našich Pribináčkoch, Králoch Sýrů, Pareničkách a ďalších dobrotách si mohli návštevníci pochutiť na otváracom a záverečnom raute.

Festival dokumentárnych filmov v Jihlave je významnou súčasťou kultúrneho diania nielen na českej kultúrnej scéne. Tento rok sa v rámci festivalu predstavili takmer štyri stovky dokumentárnych filmov. Návštevníci si ich mohli pozrieť na projekciách počas festivalových dní, 25. - 30. októbra. 

Ocenené dokumentárne snímky si vyslúžia aj po skončení festivalu zaslúženú pozornosť divákov. V Jihlave sa tak ako po iné ročníky, udávali trendy pre ďalší vývoj dokumentárnych filmov.

Spoločnosť Savencia F&D nechce stáť opodiaľ a podporila vývoj umeleckej sféry u nás. "Uvedomujeme si dôležitosť kultúry a preto sme radi, že sme sa mohli stať jedným zo sponzorov filmového festivalu v Jihlave," hovorí Aleš Malenka, generálny riaditeľ Savencia F&D.

Späť na novinky