Späť na novinky

Trainee program mi priniesol veľa priateľov a skvelý pracovný štart

V spoločnosti Savencia F&D kladieme veľký dôraz na rozvoj mladých talentov. Absolventom škôl ponúkame Trainee program, v rámci ktorého majú príležitosť uplatniť svoje znalosti v praxi. Za jeden rok si Trainees vyskúšajú prácu naprieč rôznymi oddeleniami.

Na fotke sú (zľava): Monika Klim, ktorá počas celého Trainee programu sprevádzala Romanu Chalupníkovú, ktorá stojí vedľa nej. Uprostred je riaditeľ hesovského závodu, Stéphane Speckens a vedľa neho Edita Ježilová, ktorá tiež vo februári ukončila Trainee program. Vedľa nej stojí Jiří Pavlas, ktorý po celú dobu Editu sprevádzal.

 

„Máme radosť, že vo februári tohto roku úspešne dokončili program dve skvelé slečny, ktoré v túto chvíľu pracujú v hesovskom závode na pozícii majstra,“ hovorí Anna Novotná, HR Generalist pre závod v Hesove. Jednou z nich je Romana Chalupníková, ktorá sa stala majsterkou vo výrobe zrejúcich syrov.

Romana, absolventka odboru Chémie a technológie potravín na Mendelovej univerzite v Brne, sa k Trainee programu dostala cez pracovný portál jobs.cz. Syry a produkty od Pribináčka mala vždy v obľube a tak dlho neváhala. Trainee program v Savencii F&D ju zaujal tiež vďaka širokému spektru možností, ktoré ponúka. „Na škole sme mali Mliekarenské dni, na ktorých som sa stretla s rôznymi firmami. Pri Savencii sa mi páčil prístup k zamestnancom a aj to, že spoločnosť vyrába zaujímavé produkty,“ spomína Romana.

Bezpečnosť zamestnancov je pre Savenciu na prvom mieste

V priebehu programu si Romana vyskúšala prácu na rôznych oddeleniach firmy – od príjmu mlieka, cez celý mliekarenský závod až po baliareň, čo jej poskytlo ucelený pohľad na proces výroby. Pozrela sa do výroby Pribináčka, Lučiny, Sedlčanského Hermelínu i Krále Sýrů. Táto skúsenosť jej umožnila porovnať pracovnú kultúru a technológie medzi francúzskou firmou a českými mliekarňami, kde už predtým pracovala. 

„Je zaujímavé vidieť rozdiely, doslova nuansy vo výrobe a v prístupe k ľuďom. V Savencii sa oveľa väčší dôraz kladie na bezpečnosť zamestnancov, než som zažila v predchádzajúcej mliekarni. Keď som bola prvý raz vo výrobe, „podarilo“ sa mi niečo zhodiť na zem. Bola som prekvapená, že najprv sa všetci starali a zaujímali o to, či som v poriadku. Tá „zhodená“ vec sa riešila až potom,“ hovorí Romana.

Trainee program mi priniesol aj sieť kontaktov naprieč oddeleniami  

Romana si počas absolvovania Trainee programu nielen rozšírila praktické znalosti, ale takisto si vybudovala sieť kontaktov, naprieč oddeleniami. „Keď teraz potrebujem komunikovať s kolegom na Pribináčku, viem, komu volať,“ hovorí Romana, ktorá sa po desiatich mesiacoch v Trainee programe stala majsterkou vo výrobe zrejúcich syrov. Vďaka svojej empatii si okamžite získala srdcia svojich kolegov, niektorí o nej s istou mierou  zveličenia hovoria ako o svojej „pracovnej mame“.

 Trainee program Savencia je príkladom úspešného modelu, ktorý kombinuje teoretické vzdelanie s praktickými skúsenosťami a pripravuje mladých absolventov na kariéru v mliekarenskom priemysle. Romana Chalupníková a jej cesta v Savencii F&D je inšpiráciou pre všetkých, ktorí stoja na prahu svojej profesionálnej dráhy a hľadajú smer, ktorým sa vydať. Chcete sa aj vy pridať do tímu Savencie? Sledujte našu sekciu kariéra, kde nájdete aktuálne otvorené pozície, vrátane príležitostí pre Trainees.

 

Späť na novinky