Zpět na novinky

Na Slovensku jsme získali vyšší úroveň certifikátu Zodpovedná organizácia

Jsme environmentálně zodpovědná společnost! Od společnosti ENVI - PAK, a.s. jsme obdrželi certifikát za třídění odpadu v našem závodě v Liptovském Mikuláši.

Zodpovědnost nebereme jenom tak! V našem závodě v Liptovském Mikuláši se kromě vynikajících sýrů věnujeme také preciznímu třídění odpadu. Šetříme tím přírodní zdroje a pomáháme zachovávat zdravé životní prostředí, kterého si nejen na Liptovsku velmi ceníme. I proto jsme v Savencia Fromage & Dairy SK získali na základě environmentálního auditu společnosti ENVI - PAK, a.s. pokročilou úroveň certifikátu ZODPOVEDNÁ ORGANIZÁCIA.

 

Děkujeme tímto všem zaměstnancům, kteří se svou pečlivostí a zodpovědností o tento certifikát zasloužili!

 

Mezinárodní projekt ZODPOVEDNÁ SPOLOČNOSŤ je zaměřený na zvyšování povědomí o důležitosti třídění odpadu a s tím spojených návyků a spotřebitelského chování. Cílem programu je vzdělávat zaměstnance organizací, studenty a širokou veřejnost o řádném zacházení s odpadem a ochraně životního prostředí.

Zpět na novinky